راه های نوین مشارکت های مردمی بهزیستی مازندران

 

روش های نوین مشارکت های مردمـی اداره کل بهزیستی استان مازندران به شرح ذیل میباشد:

 

  • پرداخت از طریق شماره حساب مشارکتهای مردمی  2173455043008  بانک ملی کد9627   شناسه 2338

 

  • پرداخت از طریق شماره شبـا  130170000002173455043008 IR

 

  • پرداخت از طریق موبایل پیمنت با کد دستوری #  1400001*4*733*

 

  • پرداخت از طریق شماره کارت مجازی 6037991899965762

 

این کمک ها صرف هزینه هایی همچون تامین کمک هزینـــه ساخت و تعمیـــر مسکـن،  تامین هزینه ایجاد فرصت های اشتغال پایدار، تامین وسایــل کمــک تـوانبخشــــی معلولیــن، تامین کمـک هزینــه درمـانی و دارویــی، تامین کمـک هزینــه ازدواج و جهیــزیــه، تامین کمک هزینه تحصیلی و دانشجویی میشود.