خط ملی اعتیاد ( 09628 )

  شماره تلفن 09628 شماره تماس با خط ملی مشاوره اعتیاد است

این خط  به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی و مشاوره به افرادی است که درباره اعتیاد، داروها و نحوه استفاده از آن و نشانی نزدیک ترین مراکز درمانی ترک اعتیاد که دارای مجوز از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت هستند

خط ملی اعتیاد