خدمات تلفن همراه ( USSD )

 

 جهت دسترسی به خدمات بهزیستی در قالب دولت همراه با استفاده از گوشی (موبایل )  یکی از شماره های ذیل را شماره گیری نمایید

 

123#*44*

123#*4* 

   4#*

 

کد دستوری یو اس اس دی