کد خبر : 102410 اردیبهشت 1397 1383
پ

آگهی فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی مازندران سال 1397

اداره کل بهزیستی استان مازندران درنظردارد بمنظورتحقق اصل 44 قانون اساسی واحکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت وبهره گیری ازتوانمندیهای بخش غیردولتی به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، نسبت به صدور مجوز تاسیس مراکز وموسسات غیر دولتی بندهای 13 گانه ذیل از روز شنبه مورخ 1397/02/08از طریق پیشخوان های فعال در شهرستان های مربوطه اقدام نماید

اداره کل بهزیستی استان مازندران درنظردارد بمنظورتحقق اصل 44 قانون اساسی واحکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت وبهره گیری ازتوانمندیهای بخش غیردولتی به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، نسبت به صدور مجوز تاسیس مراکز وموسسات غیر دولتی بندهای 13 گانه ذیل  از روز شنبه  مورخ 1397/02/08از طریق پیشخوان های  فعال در شهرستان های مربوطه    اقدام نماید جهت اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل بهزیستی استان مازندران  به آدرس www.mazandaran.behzisti.ir    در قسمت  اطلاعیه ها  مراجعه نمایید .

بندهای 13 گانه ماده 26 عبارتند از

 • تاسیس مهدهای کودک
 • تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی
 • تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
 • تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
 • تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
 • تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
 • تاسیس مراکز توانبخشی معلولین
 • تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
 • تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
 • تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
 • تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
 • تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
 • تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها

اداره کل بهزیستی استان مازندران

 

 

افزودن دیدگاهمتن بالا را در زیر وارد کنید