آدرس

مازندران ، ساری ، بلوار امیرمازندرانی ، ابتدای خیابان رودکی (شهبند) ، اداره کل بهزیستی استان مازندران

تلفن

33394903-5

فکس

33399306-7

ایمیل

mazandaran.behzisti@chmail.ir

پیام های خود را با ما در میان بگذارید




متن بالا را در زیر وارد کنید