آرشیو
جستجو
زنگ آغاز طرح غربالگری بینایی در حاشیه مهد سعادت نواخته شد
کارکنان اورژانس اجتماعی سفیران بهزیستی در شناساندن خدمات سازمان به مردم هستند
اقدامات بهزیستی در حوزه سلامت کودکان
دیدار نماینده مردم شریف نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با سرپرست بهزیستی مازندران
بیشترین میزان  کودک آزاری توسط والدین صورت میگیرد
دیدار صالح شمس با سرپرست بهزیستی استان مازندران
جلسه هم اندیشی مدیران مراکز روزانه توانبخشی برگزار شد
دیدار  عضو سه دوره شورای شهر ساری با سرپرست بهزیستی مازندران
جلسه آموزشی سامانه خاتم ویژه مراکز روزانه توانبخشی برگزار شد
دکتر رمضانعلی گلچوبی بعنوان سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران منصوب شد
بازدید معاون امور توانبخشی بهزیستی مازندران از کمپین آگاهسازی و اطلاع رسانی به مناسبت  هفته سلامت روان
ارتباط با مدیران شهری جهت اجرای درست قانون مناسب سازی
دکتر فاطمه پورفاطمی بعنوان مشاور مدیرکل در امور فنی و تخصصی بهزیستی استان مازندران منصوب شد